viernes, 25 de octubre de 2013

Diferéncias entre blog i página web. Pagina web

 Bloc
 Requiere conocimientos técnicos 
 NO requiere conocimientos técnicos 
 Pasivo
 Dinámico
 Actualización depende del administrador 
 Fácil actualización 

 Fácil implementación  de plantillas pre diseñadaviernes, 18 de octubre de 2013

Que és una pàgina web?

Una pàgina web és el nom d'un document o informació electrònica capaç de contenir text, so, vídeo, programes, enllaços i moltes altres coses, adaptada per a la World Wide Web i que es pot accedir mitjançant un navegador. Les pàgines web freqüentment inclouen altres recursos com fulls d'estil en cascada, guions (scripts) i imatges digitals, entre d'altres.

Les pàgines web poden estar emmagatzemades en un equip local o un servidor web remot. El servidor web pot restringir l'accés únicament per a xarxes privades, pàg. ex., en una intranet corporativa, o pot publicar les pàgines en la World Wide Web. L'accés a les pàgines web és realitzat mitjançant la seva transferència des de servidors utilitzant el protocol de transferència d'hipertext (HTTP).
publicat.Què és un bloc?

És un lloc web en què un o diversos autors publiquen cronològicament textos o articles , apareixent primer el més recent , on l'autor conserva sempre la llibertat de deixar publicat el que crea pertinent i on sol ser habitual que els mateixos lectors participin activament a través dels seus comentaris . Un bloc pot servir per publicar d'idees pròpies i opinions sobre diversos temes .

Els termes anglesos blog i weblog provenen de les paraules web i log (' log ' en anglès = diari ) .

El weblog és una publicació en línia d'històries publicades amb una periodicitat molt alta que són presentades en ordre cronològic invers , és a dir , l'últim que s'ha publicat és el primer que apareix a la pantalla . És molt freqüent que els weblogs disposin d'una llista d'enllaços a altres weblogs , a pàgines per ampliar informació , citar fonts o fer notar que es continua amb un tema que va començar altre weblog . També solen disposar d'un sistema de comentaris que permeten als lectors establir una conversa amb l'autor i entre ells sobre el publicat .

Perro Corriendo.

Perro Corriendo.

Araña.

Araña.

Cerdo

Cerdo

Deportes.

Deportes.

Dibujos.

Dibujos.